Tin Tức

Tản mạn về chữ Đạo 道

Từ cách viết mà hiểu về ý nghĩa sâu sa của từ Đạo 道 trong tiếng Trung.
Tản mạn về chữ Đạo 道

 

     Viết chữ ÐẠO  bắt đầu bằng 2 phết 丷 tượng trưng Âm Dương, gạch dưới một gạch  䒑  là chữ Nhất Âm Dương, hiệp nhất là cơ sinh hóa Càn Khôn Vũ-trụ.

     Ngay trong tâm chữ Đạo 道 là chữ Mục  (con mắt). Nhờ có Mắt để nhìn, mới quán thông mọi vật.

     Chữ Mục 目 (mắt), thêm một phết nữa trên chữ mục 目 thành ra chữ Tự 自 (bản thân) như hào quang lóe lên từ trong mắt. Tự nghĩa là chính mình, tự tri tự giác, tự giải thoát, chớ không ai làm hộ cho mình được.

     Trên và dưới ráp lại thành chữ Thủ  (đầu) nghĩa là đứng đầu, là trên hết, là nguồn gốc của Càn Khôn và vạn vật.

     Bên hông có Bộ Sước  (đi lại) nghĩa là chạy, tức là vận hành, vận chuyển biến hóa.Vậy trong chữ Ðạo có hàm ý Âm Dương, động tịnh: động thì sanh hóa, tịnh thì qui hồi.

     

     ĐẠO, theo chữ Hán nghĩa đen là con đường hay đường đi, nghĩa bóng mang khái niệm trừu tượng về con đường, phương hướng, đường lối dẫn dắt con người đi đến mục tiêu hay lý tưởng nào đó.

     Có rất nhiều lý tưởng, phương hướng và nguyên tắc khác nhau về Đạo, thí dụ Thiên đạo, Nhân đạo, Trí đạo, Tâm đạo. Tuy vậy, tất cả những con đường Đạo khác nhau đó có cùng chung một nền tảng cơ bản là dựa trên cái Thiện, cái Đẹp, Tự Nhiên trong sáng lành mạnh và Chân Chính để mưu cầu Hạnh Phúc và An Bình cho con người.

     Lão Tử coi đạo là nguồn gốc của vũ trụ, là bản nguyên của Trời Đất và vạn vật, có nguồn gốc tự nhiên nhưng không biết nơi xuất phát cũng không có nơi kết thúc.

     Kinh Dịch nói: "Nhất âm nhất dương chi vị đạo", hai khí âm và dương tác động lẫn nhau là động lực thúc đẩy sự hình thành và chuyển hóa của sự vật, tức Đạo là do 1 Âm 1 Dương tác động ảnh hưởng lẫn nhau để sinh ra, chuyển biến hoá và phát triển vạn vật trong vũ trụ.

     Trong Đạo Phật, từ Đạo được hiểu là con đường, từ Phật nghĩa là Giác Ngộ, Toàn Giác.Đạo Phật được hiểu là con đường đi tới sự Giác Ngộ.

     Trong dân gian, Đạo là đời, đó là định nghĩa của nhân gian từ những kinh nghiệm từng trải trong cuộc sống. Trên diện phương tâm lý, bất cứ con người nào sống trên cuộc đời này cũng đều mong muốn có được nơi an cư lạc nghiệp, đất nước hoà bình, đời sống ấm no, hạnh phúc, tinh thần vui vẻ, bình an, không lo nghĩ, phiền muộn.

     Người hiểu được Đạo đời là người tự biết rút kinh nghiệm khi thất bại, biết tự học hỏi khi yếu kém, biết nhận lãnh trách nhiệm khi lầm lỗi và tự biết điều chỉnh khiếm khuyết của bản thân, biết cân bằng những mong muốn vừa đủ và tìm thấy được niềm vui hạnh phúc cho bản thân.

     Để tìm hiểu về Chữ Hán, cần hiểu rõ về Nguồn gốc Cấu tạo của Chữ Hán, 214 Bộ thủ Chữ Hán, các Quy Tắc Viết Chữ Hán, các cách Nhớ Chữ Hán.

Sưu tầm!

 

 

MUA NHIỀU HƠN 2 THẺ HỌC LIÊN HỆ 

ZALO: 0974 698 987 ĐỂ NHẬN CHIẾT KHẤU

& LỘ TRÌNH

HỌC ONLINE CÙNG GIÁO VIÊN 

ONLINE 1 GIẢNG VIÊN - 1 HỌC SINH

MIỄN PHÍ

CHUYỂN ĐỔI GIỮA CÁC KHÓA HỌC

Footer